Блокирани акаунти
В тази страница са показани всички акаунти, които са блокирани и нямат достъп до интернет. За всеки акаунт е дадена причината за блокирането му, като възможностите са:

Надвишена месечна квота
Трафикът генериран от Вашият акаунт е надвишил месечната квота, която е определена от администраторите на Фокус. Акаунтът Ви ще бъде разблокиран автоматично в 00:00 часа на първия ден от следващия месец. Ако квотата е недостатъчна за извършване на служебните Ви задължения може да се свържете с администратор на Фокус за увеличаването й.

Изтекъл срок на валидност
Срокът в който акаунтът ви е валиден е изтекъл. Ако е необходимо удължаването му се свържете с администратор на Фокус.

Непотвърдена регистрация
Причината за блокирането на акаунта е, че не сте потвърдили регистрацията с кода, който Ви е бил изпратен на e-mail адреса, посочен в профилът Ви. В този случай имате ограничение на трафика от 1 MB на ден, което вече сте превишили. Акаунтът Ви ще бъде разблокиран автоматично в 00:00 утре. Действията, които може да предприемете са:

  • Посетете адреса, който Ви е изпратен в email съобщението при регистрацията на акаунтът Ви във Фокус
  • Ако сте изгубили това съобщение може да Ви бъде изпратено повторно от менюто Профил::Потвърждение на e-mail.
  • Ако не получавате тези съобщения вероятно е сгрешен e-mail адреса в профилът Ви. В този случай трябва да коригирате e-mail адреса си от менюто Профил::Промяна на e-mail, при което ще Ви бъде изпратен и нов код за потвърждение на регистрацията.

Блокиран от администратор
Акаунтът Ви е блокиран от администратор на Фокус. Вероятно сте получили e-mail съобщение с описание на конкретните причини. Ако смятате, че е необходимо може да се обърнете към администратор на Фокус за изясняване на причините.

Блокирани

Списък с блокираните акаунти (8)

Към статистиките  
 
 
Блокирани акаунтиПричина
gruevИзтекъл срок на валидност
meameaИзтекъл срок на валидност
radevaИзтекъл срок на валидност
selinaИзтекъл срок на валидност
stu0903033215Изтекъл срок на валидност
stu0903033216Изтекъл срок на валидност
stu0903033217Изтекъл срок на валидност
zorkaИзтекъл срок на валидност
Focus 2.6.0.0620 Copyright 2005-2020 University of Plovdiv
Terms of Use  | About